Podmienky používania

vintage_line2

Úvodné ustanovenia

Handmade work je priestor na sprostredkovanie predaja výrobkov pre zákazníkov a ich následné oslovenie užívateľmi webu.
Handmade work je sprostredkovateľom výrobkov na stránke a nezodpovedá za obsah a pravdivosť údajov.
Handmade work je zároveň aj komunitným priestorom na komunikáciu medzi výrobcami samotnými, podporuje ich prezentáciu, stretávanie sa, výmenu. skúseností, technologických postupov a kreatívnych nápadov na rôznych platformách (organizácia stretnutí, návody na tvorbu, tipy a rady pre výrobcov).
Handmade work nevstupuje do priameho vzťahu so zákazníkom a pridanými predávajúcimi.
Handmade work nenesie žiadnu zodpovednosť za dodanie alebo nedodanie služby.

 

Pridať výrobok

Po registrácii a následnom prihlásení môžete neobmedzene pridať, editovať a mazať svoje výrobky na vašom účte.
-výrobok jednoducho pridáte cez kolónku Pridať výrobok, kde napíšete názov , popis výrobku, cenu výrobku, znak euro sa pridá automaticky, vložíte hlavný obrázok /vložte kvalitné foto min.1024 px/ max. 3024 px, fotografia najviac predáva.
-následne zaradíte a vložíte výrobok do kategórie kde patrí/kategória zamerania výrobku/.
-v ponuke sú i náhľady čiže dalšie obrázky /počet náhľadov – 4 /
-upravovať a spravovať svoje výrobky viete v kolónke Môj účet.
-údaje o výrobkoch môžete neobmedzene vkladať, upravovať aj mazať.
-po skončení jednoducho kliknete na tlačítko odhlásiť kde vás odhlási z vášho účtu a kliknate na úvodnú stránku.
-pri každom výrobku sú umiestnené tlačidlá na sociálne siete, kde propagujeme každý váš výrobok.
-nezabudnite pri registrácii uviesť svoj email, ktorý slúži i ako kontakt k vašim zákazníkom a prípadným záujemcov o vaše výrobky, službu, alebo informáciu o vás, zákazke, jej prípadné vyhotovenie a pod.

 

Info a podmienky

Pre pridanie výrobkov na stránke Handmadework.sk je potrebné zaregistrovať sa ako užívateľ webu.
Zákazníci v prípade záujmu o váš výrobok, alebo službu vás budú kontaktovať kontaktným formulárom /kontaktovať predajcu/.
Registrovať sa na stránke Handmadework.sk môžu fyzické a právnické osoby staršie ako 18 rokov.
Registráciou na webe Handmadework.sk dávate súhlas s nižšie uvedenými Podmienkami používania Handmadework.sk a z nich vyplývajúcimi pravidlami fungovania na webe.
Súčasťou registračného formulára je vyplnenie osobných informácií, ktoré sú využívané v procese obchodu na stránke (zdieľanie údajov ako meno, adresa vo vzťahu Kupujúci Predajca-Zákazník).
Po registrácií a prihlásení na svoj účet môžete okamžite využívať a pridávať, upravovať i mazať svoje výrobky.Na jednu emailovú adresu môžete registrovať len jeden účet.

Po registrácii a vytvorení účtu môžete okamžite pridávať svoje výrobky.Účet na ktorom nebude žiadny výrobok automaticky zmažeme do 14 dní.

 

Zrušenie a zmazanie účtu

V prípade duplikácii účtov, emailu rovnakého typu na rôznych účtov budete upozornení na zmazanie vášho účtu.
V prípade nevhodného obsahu budete upozornení na zmazanie vášho účtu.

V prípade neuhradenia registračného poplatku za poskytnutie priestoru na stránke.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ internetového portálu www.handmadework.sk, uchováva a spracúva osobné údaje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Vaše súkromie plne rešpektujeme a uisťujeme Vás, že s Vašimi súkromnými údajmi pracujeme zodpovedne, citlivo a hlavne v súlade s platnou zákonnou úpravou, rešpektujúc Vaše právo na ochranu osobných údajov.

Handmade work si uplatňuje právo používania vašich fotografií, obrázkov výrobkov zverejnených na stránke, ktoré slúžia na reklamné účely na sociálnych sieťach.

Všetky údaje našich zákazníkov sú chránené proti akémukoľvek zneužitiu. Vaše osobné údaje, ktoré uvediete pri registrácií, sú úplne dôverné, nie sú nikde zverejňované a v žiadnom prípade nebudú poskytnuté tretím stranám.

Pri akomkoľvek porušovaní podmienok na stránke, hláste to prosím adminovi stránky…

 

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke Handmadework.sk od momentu potvrdenia podmienok používania pri registrácii a vytvorenia účtu na Handmadework.sk, s výnimkou ak je medzi oboma stranami výslovne dohodnuté inak.
Registráciou na Handmadework.sk predajcovia bez výhrad akceptujú všetky ustanovenia “Podmienok používania” v znení platnom v deň registrácie.
Predajcovia prehlasujú, že sa pred registrovaním oboznámili s týmito Podmienkami používania a že s nimi súhlasia.

S úctou kolektív HANDMADEWORK…